فرم ثبت نام در شتابدهنده هاست ایران
  اطلاعات بنیانگذار
  نام(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  نام خانوادگی(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  سمت(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  سن(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  محل سکونت(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  ایمیل(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  تلفن همراه(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  تخصص(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  تجارب کاری(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  مدرک تحصیلی(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  آدرس پروفایل لینکدین(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  درصد مشارکت در پروژه(*)
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  رزومه
  Invalid Input
   
  اطلاعات تیم
  عضو اول عضو دوم عضو سوم
  نام
  این قسمت را بصورت صحیح وارد نمایید.
  نام
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  نام
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  سمت
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  سمت
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  سمت
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  سن
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  سن
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  سن
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  محل سکونت
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  محل سکونت
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  محل سکونت
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  تخصص
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  تخصص
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  تخصص
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  تجارب کاری
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  تجارب کاری
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  تجارب کاری
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  مدرک تحصیلی
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  مدرک تحصیلی
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  مدرک تحصیلی
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  آدرس پروفایل لینکدین
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  آدرس پروفایل لینکدین
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  آدرس پروفایل لینکدین
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  درصد مشارکت در پروژه
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  درصد مشارکت در پروژه
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  درصد مشارکت در پروژه
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  رزومه
  Invalid Input
  رزومه
  Invalid Input
  رزومه
  Invalid Input
   
  اطلاعات ایده
  لطفا ایده و یا استارتاپ خود را خیلی کوتاه توضیح دهید
  Invalid Input
  چه چیز ایده شما را منحصر به فرد می کند؟ چرا این ایده را انتخاب کردید؟ آیا تجربه ای در این زمینه دارید؟
  Invalid Input
  نقش شما در شرکت چیست؟ چه ارزش هایی را می توانید به تیم و شرکت اضافه کنید؟
  Invalid Input
  تاریخ شروع ایده چه موقعی بود؟
  Invalid Input
  چه مدت روی ایده تان کار کرده اید؟
  Invalid Input
  آیا برای این طرح یا پروژه در دفتری مشترک فعالیت نموده اید ؟ چه مدت ؟ آیا شرکت خود را به ثبت رسانده اید
  Invalid Input
  آیا ایده خود مورد تحقیق و بررسی قرار داده اید؟
  Invalid Input
  بازار هدف شما کیست ؟
  Invalid Input
  رقیبان کنونی و احتمالی شما چه کسانی هستند؟
  Invalid Input
  چشم انداز این پروژه را مطرح نمایید
  Invalid Input
  آیا شما یک وبسایت، دمو و یا محصول اولیه آماده دارید؟ آیا شروع به کار کرده اید؟ آیا کاربر و درآمد دارید؟ لطفا توضیح دهید
  Invalid Input
  حوزه فعالیت
  این قسمت را بصورت تصحیح وارد نمایید.
  وضعیت پروژه (رادیو) : پروژه تجاری ، طرح ، نمونه اولیه
  Invalid Input
  چیزی لازم است ما در مورد پروژه تان بدانیم ؟
  Invalid Input
  چه انتظاری از شتابدهنده دارید؟
  Invalid Input
  به نظر شما ما به چه دلیل می بایست از شما حمایت کنیم?
  Invalid Input
  کاربر چگونه از محصولات شما استفاده می کند?
  Invalid Input
  ویدئوی معرفی
  Invalid Input
  آپلود فایل - مستندات
  Invalid Input